Seperator

Μαθήματα θαλάσσιου καγιάκ

 

  • Εισαγωγικό Μάθημα

Η πρώτη και η πιο σημαντική εμπειρία! Εισαγωγή στο sea kayaking
Με αυτό το διήμερο εισαγωγικό μάθημα
θέτουμε τα βασικά θεμέλια στη σχέση μας με το θαλάσσιο καγιάκ.

Στόχος μας είναι να μάθουμε μια μεγάλη γκάμα από τις τεχνικές που υπάρχουν και μας βοηθούν να έχουμε καλό έλεγχο του σκάφους μας, τόσο εντός όσο και εκτός νερού. Η σωστή χρήση και η φροντίδα του εξοπλισμού μας, η προστασία του περιβάλλοντος, βασικά ζητήματα ατομικής ασφάλειας καθώς και ευρύτερες προσεγγίσεις ασφαλείας θα συμπληρώσουν το δίωρο που αφιερώνουμε στη θεωρία. Τις υπόλοιπες 10 ώρες τις αφιερώνουμε σε παιχνίδι στο νερό, σε ήρεμες συνθήκες.

Στο τέλος αυτού του διήμερου μαθήματος, έχουμε κάνει μια σημαντική εισαγωγή στις κινήσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να έχουμε έλεγχο της θέσης του σκάφους μας και στάσης του σώματός μας και να μπορούμε να πλοηγηθούμε αποτελεσματικά με ένα θαλάσσιο καγιάκ σε προστατευμένη από καιρικές συνθήκες ακτογραμμή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 160€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός , σνακ και συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Για την παρακολούθηση του μαθήματος δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία στο θαλάσσιο καγιάκ.

  • Μάθημα Βελτίωσης

Στο διήμερο αυτό μάθημα πάμε ένα βήμα παρακάτω όλα όσα εξελίξαμε στο εισαγωγικό μάθημα: σταθεροποιούμε
και εξελίσσουμε την απόδοσή μας στην τεχνική, αναγνωρίζουμε
τις ανάγκες μας Μάθημα sea kayaking στη Δυτική Ελλάδαώστε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας σε
συγκεκριμένους τομείς, καθώς και να προετοιμαστούμε για
πιο ασταθείς ή εντονότερες καιρικές συνθήκες.

Στο σύνολο των 10 ωρών της εκπαίδευσης μαθαίνουμε επίσης
επιπλέον τεχνικές χειρισμού και αφιερώνουμε ένα διδακτικό δίωρο
σε εκτός νερού θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Στο τέλος του μαθήματος, έχουμε αναπτύξει ένα φάσμα από τις
δεξιότητες και τις τεχνικές διάσωσης, που είναι απαραίτητες προκειμένου
να είμαστε ασφαλείς σε εξορμήσεις μας σε προστατευμένες ακτογραμμές
και ήπιες καιρικές συνθήκες στη θάλασσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 180€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος
για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Για την ευκολότερη παρακολούθηση του μαθήματος βελτίωσης, είναι καλό να
έχει προηγηθεί παρακολούθηση του εισαγωγικού μαθήματος. Υπάρχουσα εμπειρία ανάλογου επιπέδου στο
καγιάκ είναι επίσης επαρκής για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος.

  • Μάθημα Μέσου επιπέδου

Sea kayakers στα κύματα Σε αυτό το μάθημα γίνεται η μετάβαση από το επίπεδο του αρχάριου σε αυτό του πιο ολοκληρωμένου μαθητευόμενου καγιάκερ. Συνολικής διάρκειας 2 ημερών, σε αυτό το μάθημα αξιοποιούμε 8 ώρες εκπαίδευσης στο νερό προκειμένου να εξασκηθούμε σε θαλάσσιο περιβάλλον μέτριας δυσκολίας, ανέμων εντάσεως έως και 4 Beaufort. Σκοπός μας, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση στο θαλάσσιο καγιάκ σε ένα πιο δυναμικό περιβάλλον, να διευρύνουμε τους ορίζοντες των ικανοτήτων μας και να εφαρμόσουμε ό,τι έχουμε μάθει έως τώρα σε πραγματικές συνθήκες, πολύ πιο προκλητικές από αυτές με τις οποίες είχαμε έρθει σε επαφή έως τώρα. Επίσης, θα αφιερώσουμε 3 διδακτικές ώρες σε θέματα που αφορούν στη ναυτική τέχνη, το σχεδιασμό ταξιδιού και πλοήγησης, τη χρήση του χάρτη, τον καιρό, την αξιολόγηση των κινδύνων, πιθανά σενάρια περιστατικών που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε, το ρόλο μας στην ομάδα καθώς και καταστάσεις έκτακτης ανάγκηςΣτο τέλος του μαθήματος, έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία καθώς και την πείρα που χρειαζόμαστε προκειμένου να μπορούμε να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό αλλά και την ολοκλήρωση ταξιδιών σε θαλάσσιο περιβάλλον μέτριας δυσκολίας, ως μέλη μιας ομάδας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 180€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Για την ευκολότερη παρακολούθηση του μαθήματος του μέσου επιπέδου, είναι καλό να έχει προηγηθεί παρακολούθηση του μαθήματος βελτίωσης. Ήδη υπάρχουσα εμπειρία αντίστοιχου επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον 4 ημερών, σε συνδυασμό με πρόσφατη πρακτική εξάσκηση στο θαλάσσιο καγιάκ είναι επίσης επαρκής για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος.

  • Μάθημα προχωρημένων

 

Στο μάθημα αυτό εξελίσσουμε τις δεξιότητές μας κάνοντας εκπαίδευση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, βελτιώνοντας έτσι την ήδη υπάρχουσα τεχνική μας σε αυξημένης δυσκολίας θαλάσσιο περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος εστιάζουμε κυρίως στις ψυχολογικές πτυχές καθώς και τις πτυχές της τακτικής που συντελούν στην απόδοσή μας και θα διδαχθούμε τεχνικές και τρόπους προσέγγισης ως προς την εκτίμηση και το χειρισμό σε καταστάσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών και κυματώδους θάλασσας.

Δύο διδακτικές ώρες ενισχύουν τις γνώσεις μας σε όλα εκείνα που μας βοηθούν να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις 12 ώρες που περνάμε στη θάλασσα μέσα σε αυτές τις 3 ημέρες.

Ξεχωριστό κομμάτι του μαθήματος αποτελούν οι δεξιότητες ηγεσίας ομάδας και τακτικών καθώς επίσης και στην πλοήγηση όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Στο τέλος του μαθήματος θα έχουμε εξελίξει τις δεξιότητές μας τόσο ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, με μέτριους έως ισχυρούς ανέμους και ταραγμένη θάλασσα.

George Gazetas advanced sea kayak course Greece, odysea

Riding a boomer somewhere in West Greece.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 270€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Για την ευκολότερη παρακολούθηση του μαθήματος των προχωρημένων, είναι καλό να έχει προηγηθεί παρακολούθηση του μαθήματος του μέσου επιπέδου. Κάτοχοι του τίτλου BCU 3 star ή προϋπάρχουσας εμπειρίας αντίστοιχη με αυτή του μέσου επιπέδου, σε συνδυασμό με αρκετή πρακτική εξάσκηση και εκδρομές με θαλάσσιο καγιάκ στο ενεργητικό τους είναι επίσης επαρκή για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος.

Εξατομικευμένη εκπαίδευση στο Sea kayakingΟ πλέον ανταποδοτικός χρόνος εξάσκησης στο θαλάσσιο καγιάκ.

Αυτά τα εξατομικευμένα μαθήματα εστιάζουν στις ανάγκες του κάθε μαθητευόμενου ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιώσουν και να ενισχύσουν συγκεκριμένα την απόδοσή μας.

Το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος μπορεί είτε να εντοπίζεται πριν την έναρξη του μαθήματος είτε να ανακαλύπτεται κατά τη διάρκειά του. Η αναλογία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενων στις συγκεκριμένες προπονήσεις είναι 1:1 ή 1:2 ώστε να εξασφαλίζεται η εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές βελτίωσης .

Κατά τις εξατομικευμένες προπονήσεις μπορούμε να κάνουμε αναθεωρήσουμε συγκεκριμένες τεχνικές, να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και να νιώσουμε πιο σίγουροι σε σχέση με τις δεξιότητές μας σε πιο απαιτητικές συνθήκες.

Τα μαθήματα μπορεί να είναι είτε συνδυασμός ημερήσιων ταξιδιών και παράλληλης εκπαίδευσης των μαθητευόμενων είτε να λαμβάνουν μέρος σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, κατάλληλες με τις εκάστοτε ανάγκες των μαθητευόμενων. Το μάθημα είναι σκόπιμα πολύ ανοιχτό τόσο ως προς τη διάρκειά του όσο και ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά του, δεδομένου ότι είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά σύμφωνα με τις ποικίλες ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Από 1 ημέρα και ανάλογη με τις ανάγκες του μαθητευόμενου.
ΚΟΣΤΟΣ: 80€/ ημέρα (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε σχέση με το καγιάκ είναι θεμιτή.

Sea kayakers προπονούνται για BCU3 Το μάθημα αυτό έχει στόχο να προετοιμάσει μαθητευόμενους που επιθυμούν να δοκιμαστούν στην αξιολόγηση της BCU 3 Star – sea kayakΤις δύο αυτές ημέρες που διαρκεί, πραγματοποιoύμε δύο ταξίδια ανάλογων με την αξιολόγηση απαιτήσεων όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας με θαλάσσιο καγιάκ: σχεδιασμός, σενάρια, feedback, καθώς επίσης και αρκετές ώρες πρακτικής εξάσκησης συμπεριλαμβάνονται σε αυτά, ενώ παράλληλα θα ανακαλύπτουμε ορισμένους από τους ομορφότερους κρυφούς θησαυρούς της μαγευτικής ακτογραμμής της Ελλάδας. Ένας υπέροχος συνδυασμός εξερεύνησης της ομορφιάς της ελληνικής φύσης και ακτογραμμής και παράλληλα ενίσχυσης των δεξιοτήτων μας στο θαλάσσιο καγιάκ με αφορμή μια απαιτητική αξιολόγηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 140€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που επιθυμούν προετοιμασία για εξέταση στο BCU 3 Star –sea kayak, επομένως και η εμπειρία που απαιτείται οφείλει να είναι ανάλογη.

Πρακτικές διάσωσης κατά τη διάρκεια sea kayaking μαθημάτων Κατά τη διάρκεια αυτού του διήμερου μαθήματος επικεντρωνόμαστε στο να κατανοήσουμε ζητήματα ασφάλειας που αφορούν στο θαλάσσιο καγιάκ καθώς και στο να εξασκηθούμε σε μια επιλογή από τεχνικές διάσωσης, που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε σε εκάστοτε περιπτώσεις στη θάλασσα.

Κάθε μέρα αφιερώνουμε 1 διδακτική ώρα στην θεωρητική προσέγγιση και προετοιμασία και στη συνέχεια 4 ώρες στο νερό. Κατά την πρώτη ημέρα, μαθαίνουμε πρακτικές διάσωσης σε ήρεμο νερό προκειμένου να τις εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα σε συνθήκες που έρχονται πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Στο τέλος του μαθήματος θα έχουμε εξοπλιστεί με τις ασφαλείς και αποτελεσματικές πρακτικές διάσωσης και θα έχουμε φωτίσει την επαγρύπνηση που χρειάζεται προκειμένου να φροντίζουμε για την ατομική και ομαδική μας ασφάλεια κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων εξορμήσεών μας με καγιάκ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 140€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Βασικές δεξιότητες χειρισμού σε θαλάσσιο καγιάκ.

Τεχνικές για sea kayaking ανάμεσα στα βράχιαΤο διήμερο αυτό μάθημα στοχεύει στο να αναπτύξει μια ασφαλή και ταυτόχρονα απολαυστική προσέγγιση σε κίνηση ανάμεσα σε βράχια: Οι “βραχόκηποι” των ακτογραμμών σε συνδυασμό με την κυματώδη θάλασσα αποτελούν ένα από τα πιο συναρπαστικά και ταυτόχρονα απαιτητικά μέρη για τους λάτρεις του θαλάσσιου καγιάκ. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα εστιάσουμε σε ένα μεγάλο εύρος πρακτικών ασφάλειας που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε όταν κάνουμε θαλάσσιο καγιάκ σε ανάλογες συνθήκες και περιοχές, καθώς και ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και εξάσκηση πρακτικών διάσωσης. Κάθε ημέρα ξεκινά με μια διδακτική ώρα σε θεωρία, και στη συνέχεια σε 4 ώρες στο νερό.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος θα είμαστε σε θέση να κινηθούμε με περισσότερη ασφάλεια, δεξιοτεχνία και αυτοπεποίθηση αναζητώντας δράση ανάμεσα σε βράχια με ένα θαλάσσιο καγιάκ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 180€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Για την ευκολότερη παρακολούθηση του μαθήματος, είναι καλό να έχει προηγηθεί τουλάχιστον η παρακολούθηση του μαθήματος βελτίωσης, να έχουν κατακτηθεί σε ένα αρκετά καλό επίπεδο οι βασικές δεξιότητες σε ήρεμο θαλάσσιο περιβάλλον και να υπάρχει ικανότητα ελιγμών. Τα σημεία εξάσκησης επιλέγονται ανάλογα με το επίπεδο της εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Sea kayak surfing in Greece with odysea - evening

Sea kayak evening surfing course in Ionian sea.

Σε αυτό το διήμερο μάθημα αναπτύσσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες που βοηθούν τους λάτρεις του θαλάσσιου καγιάκ να απολαύσουν το γεμάτο δράση περιβάλλον του “surf zone”. Το surfing με θαλάσσιο καγιάκ είναι αρκετά απαιτητικό και εξαιρετικά διασκεδαστικό.

Στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε όλες τις δεξιότητες που εφαρμόζονται στον έλεγχο του σκάφους, σε δυναμικό περιβάλλον, και να αναπτύξουμε μια αίσθηση ασφάλειας σε συνδυασμό με βασικά στοιχεία τεχνικής, μέσα στην ζώνη του surf. Κάθε μέρα ξεκινάμε με 1 διδακτική ώρα σε θεωρία και στη συνέχεια με 4 ώρες που τις αφιερώνουμε στο νερό.

Στο τέλος του μαθήματος, έχουμε ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την αυτοπεποίθησή μας στις επιδόσεις μας, και είμαστε σε θέση να επιλέξουμε, να σχεδιάσουμε και να απολαύσουμε με ασφάλεια εμπειρίες surfing με ένα θαλάσσιο καγιάκ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 180€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Για την ευκολότερη παρακολούθηση του μαθήματος, είναι καλό να έχει προηγηθεί παρακολούθηση του μαθήματος βελτίωσης και να έχουν κατακτηθεί σε ένα αρκετά καλό επίπεδο οι βασικές δεξιότητες χειρισμού σε ήρεμο θαλάσσιο περιβάλλον και να υπάρχει ικανότητα ελιγμών. Τα σημεία εξάσκησης επιλέγονται ανάλογα με το επίπεδο της εμπειρίας των συμμετεχόντων.

 

Εκπαιδευτής διδάσκει roll σε νέο sea kayakerA. Ρολ από το μηδέν
Το διήμερο αυτό μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα θεμελιώδη συστατικά επιτυχημένων τεχνικών που αφορούν στην αυτόνομη επαναφορά μετά από ανατροπή, το γνωστό roll.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουμε τις τεχνικές και όχι μόνο δεξιότητες που είναι απαραίτητες για επιτυχημένα και ασφαλή roll με θαλάσσια καγιάκ. Διαθέτουμε την πρώτη ημέρα στο νερό κλείνοντας με ανασκόπηση.

Η δεύτερη μέρα του μαθήματος θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο, καθώς είναι αφιερωμένη στη βελτιστοποίηση και συνέπεια της τεχνικής μας και στην απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων μέσα από την κατάλληλη πρακτική εξάσκηση. Η ικανότητά μας να “ρολάρουμε” το σκάφος μας έπειτα από μια ανατροπή, δίνει πάντα σημαντική ώθηση στη συνολική μας απόδοση στο θαλάσσιο καγιάκ.

Στο τέλος του μαθήματος μπορούμε είτε να έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό επιτυχίας στο έσκιμο ρολ, είτε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τα στοιχεία εκείνα που θέλουμε να βελτιώσουμε προκειμένου να το πετύχουμε στο άμεσο μέλλον.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 160€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος, όλα τα επίπεδα εμπειρίας είναι ευπρόσδεκτα.

B. ΕΣΚΙΜΟ ΡΟΛ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος θαλάσσιου καγιάκ εστιάζουμε στο να εξελίξουμε την τεχνική του roll σε δεξιότητα που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε πραγματικές συνθήκες όπου είναι και ουσιαστικά χρήσιμη.

Το μονοήμερο αυτό μάθημα (που θα μπορούσε να επεκταθεί και σε επιπλέον ημέρες εκπαίδευσης, εάν είναι χρήσιμο), φιλοδοξεί να εξελίξει την συγκεκριμένη τεχνική σε κατακτημένη δεξιότητα την οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Η συνέπεια στην επιτυχημένη εκτέλεση του έσκιμο ρολ, βρίσκεται στον πυρήνα της δουλειάς που κάνουμε στο μάθημα αυτό, το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στο να εφαρμόσουμε την τεχνική σε πιο απαιτητικό υδάτινο περιβάλλον.

Στο τέλος της ημέρας θα έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στο να μεταμορφώσουμε την όποια γνώση μας σε σχέση με την τεχνική του rolling, σε μια κατεκτημένη ικανότητα αυτό-διάσωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ημέρα
ΚΟΣΤΟΣ: 80€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος για το μάθημα και τις κρατούσες καιρικές συνθήκες εξοπλισμός, σνακ και εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι απαραίτητη μια στοιχειώδης γνώση και επιτυχής εφαρμογή της τεχνικής του roll – που έχει κατακτηθεί είτε μέσω της παρακολούθησης του μαθήματος “ρολ από το μηδέν” είτε μέσω άλλων τρόπων.

 

Seperator