Seperator

British Canoeing Εκπαίδευση και Πιστοποίηση

To British Canoeing 1 star training καλύπτει ένα φάσμα βασικών τεχνικών χειρισμού και θεωρητικών γνώσεων όπως αυτά περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα που αφορά στο British Canoeing 1 star (βλ. τον σύνδεσμο που παρατίθεται στη συνέχεια).

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα που στόχο έχει να θέσει ποιοτικά θεμέλια στις τεχνικές με τις οποίες χειριζόμαστε ένα σκάφος.

Περιεχόμενο μαθήματος: http://www.canoe-england.org.uk/media/pdf/BCU%201%20Star%20Syllabi%20V3-0%20Oct13%20%282%29.pdf

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ή 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 90€
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος.

Στιγμιότυπο από το BCU 1 training

Το British Canoeing 2 star training καλύπτει την ύλη, όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα που αφορά στο British Canoeing 2 star (βλ. τον σύνδεσμο που παρατίθεται στη συνέχεια).

Το μάθημα συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση τόσο σε canoe όσο και σε kayak.

Κατά τη διάρκεια των 2 ημερών του μαθήματος, θα δουλέψουμε εξελίσσοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας με στόχο να προετοιμαστούμε για την British Canoeing 2 star αξιολόγηση. Το μάθημα ολοκληρώνεται σε ήρεμα νερά.

Διδακτέα ύλη: http://www.canoe-england.org.uk/media/pdf/BCU%202%20Star%20Syllabi%20V3-0%20Oct13.pdf

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: 180€
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Στοιχειώδης εμπειρία σε kayak και canoe είναι θεμιτή για την παρακολούθηση του μαθήματος. Εναλλακτικά, το μάθημα απευθύνεται σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα έχει ολοκληρώσει το 1 star training ή οποιουδήποτε τύπου εισαγωγικό μάθημα.

Ομάδα sea kayaker παρακολουθεί μαθήματα BCU 2

Το British Canoeing 3 star sea kayak training περιλαμβάνει την ύλη, όπως αυτή περιγράφεται στο τελευταίο αναλυτικό πρόγραμμα που αφορά στο British Canoeing 3 star για θαλάσσιο καγιάκ.

Έχοντας το roll ως στοιχείο, και πιθανώς το πλέον απαιτητικό, το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει το 2ήμερο εκπαίδευσης που αφορά στο rolling from scratch (ρολλ από το μηδέν).

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, και όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, θα δουλέψουμε σε μέσης δυσκολίας θαλάσσιο περιβάλλον, ταραγμένη θάλασσα και ανέμων έντασης 3 έως 4 Beauford.

Διδακτέα ύλη: http://www.canoe-england.org.uk/media/pdf/BCU%203%20Star%20Sea%20Kayak%20Syllabi%20V3-0%20%282%29%20Oct13.pdf

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ημέρες (στο μάθημα περιλαμβάνονται και οι 2 ημέρες του μαθήματος rolling from scratch)
ΚΟΣΤΟΣ: 330€
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Στοιχειώδης εμπειρία στο θαλάσσιο καγιάκ είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του μαθήματος. Το μάθημα είναι καταλληλότερο για συμμετέχοντες με δεξιότητες επιπέδου 2 star, και/ ή που παράλληλα έχουν ολοκληρώσει την εισαγωγική εκπαίδευση, ή (και) την εκπαίδευση επιπέδου αρχαρίων στο θαλάσσιο καγιάκ.

Μαθήματα προετοιμασίας για BCU 3 star sea kayak

Αξιολογήσεις βραβείων (πιστοποιήσεων) Βρετανικής Ομοσπονδίας

Στην Odysea προσφέρουμε δυνατότητα αξιολόγησης για τους ακόλουθους τίτλους προσωπικής απόδοσης της Βρετανικής Ομοσπονδίας (British Canoeing) :

Sea kayakers που προετοιμάζονται για τους αγώνες BCU

  • British Canoeing 1 star: 

Το πρώτο και βασικό βραβείο, η αξιολόγηση του οποίου γίνεται σε προστατευμένο υδάτινο περιβάλλον, το British Canoeing 1 Star
αναγνωρίζει το επίπεδο εκείνων των δεξιοτήτων που κατακτούν όλοι οι μαθητευόμενοι έπειτα από ένα εισαγωγικό
μάθημα 6 ωρών ποιοτικού χρόνου στο νερό. Η κατάκτηση του τίτλου επιτυγχάνεται με την επιτυχημένη συμμετοχή στην αξιολόγηση οποιουδήποτε στυλ kayak ή canoe (sit-on-top, slalom C2, polo boat, sea kayak, racing canoe κτλ).

  • British Canoeing 2 star: 

Με στόχο του να συμβάλει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων σε ήρεμο υδάτινο περιβάλλον, το βραβείο British Canoeing 2 Star δίνει έμφαση στην απόκτηση ενός εύρους εμπειριών, ανακαλύπτοντας την επιθυμητή κίνηση του σκάφους και κατανοώντας πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους κουπί, σκάφος και νερό σε καγιάκ και κανό. Η κατάκτηση του τίτλου επιτυγχάνεται με την επιτυχημένη συμμετοχή σε αξιολόγηση τόσο στo καγιάκ όσο και στο κανό.

  • British Canoeing 3 star – sea kayak:

Η κατάκτηση του συγκεκριμένου τίτλου σηματοδοτεί το γεγονός ότι το επίπεδο των δεξιοτήτων, της κατανόησης και των γνώσεων που κατέχει ο υποψήφιος είναι τέτοιο που στο εξής θα μπορεί να συμμετέχει με ασφάλεια και κατάρτιση ως αυτόνομο μέλος σε ομάδα, σε εκδρομές με συνθήκες έως και ταραγμένης θάλασσας και ανέμους που δεν ξεπερνούν τα 4 Beaufort.
Η αξιολόγηση του υποψηφίου έχει τη μορφή διαρκούς αξιολόγησής του ως μέλος ομάδας κατά τη διάρκεια ημερήσιου ταξιδιού σε περιβάλλον μέτριας δυσκολίας, ταραγμένη θάλασσα και ανέμων που δεν υπερβαίνουν την ένταση των 4 Beaufort.

Για τους μικρούς επίδοξους καγιάκερ (κάτω των 15 ετών), στην Odysea προσφέρουμε κατ’ αντιστοιχία ανάλογα προγράμματα που υποστηρίζουν το ειδικά διαμορφωμένο σχήμα της Βρετανικής Ομοσπονδίας, PaddlePower :

  • PaddlePower Start: Ένα βραβείο που αντιστοιχεί σε εισαγωγικό επίπεδο γνώσεων, που έχει κατακτηθεί από δοκιμαστικές ώρες στο νερό ή από τμήμα μιας σειράς μαθημάτων.
  • PaddlePower Passport: 4 επίπεδα αυξανόμενης δυσκολίας βασισμένα σε 24 επιμέρους θεματικές ενότητες κατηγοριοποιημένες σε: Ασφάλεια, Κωπηλατική δεξιότητα, Διεύρυνση/ Ποικιλία εμπειριών, Ενίσχυση της γνώσης. Το βραβείο είναι ισότιμο με τον αντίστοιχο 1 Star για τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
  • PaddlePower Discover: Το βραβείο που ακολουθεί το PaddlePower Passport, περιλαμβάνει 4 επιπλέον επίπεδα αυξανόμενης δυσκολίας, στα οποία θα χρειαστεί ο υποψήφιος να εξασκηθεί και να δοκιμαστεί προκειμένου να το αποκτήσει. Το βραβείο είναι ισότιμο με το αντίστοιχο 2 star.
  • PaddlePower Explore: 3 περαιτέρω επίπεδα δυσκολίας, στα οποία ο υποψήφιος εξελίσσεται κατά τη διάρκεια μιας μορφής ταξιδιού, κατά το οποίο ανακαλύπτει ένα πεδίο δραστηριοτήτων καγιάκ και κανό. Σκοπός του, να πιστοποιήσει πως ο υποψήφιος έχει τις εμπειρίες και δεξιότητες σε μεγάλο φάσμα θεμάτων που αφορούν το καγιάκ ή/και κανό, και αφορούν στη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και ταξίδια, αγωνιστικής ή/και ψυχαγωγικής μορφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 90€/ ημέρα (η τιμή συμπεριλαμβάνει και τα τέλη πιστοποίησης από την British Canoeing)
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PADDLEPOWER: 70€ /Ημέρα

Seperator